Oferta dydaktyczna

Doradztwo i zajęcia stworzone są na podstawie autorskich pomysłów oraz w oparciu o najnowsze publikacje branżowe i dydaktyczne po uprzednim zbadaniu bardzo indywidualnych potrzeb klienta, których zakres merytoryczny i metoda dydaktyczna dobrana zostaje na podstawie potrzeb / preferencji klienta. Zajęcia indywidualne lub w małych grupach, prowadzone w wyznaczonym przez klienta miejscu bądź w siedzibie English Expertise.

Oferujemy Państwu zajęcia dla profesjonalistów związanych z branżami:

Biznes / Ekonomia

Poruszane zagadnienia to m.in. komunikacja i korespondencja w biznesie, swobodne i efektywne prowadzenie rozmów, negocjacji, spotkań, prezentacji; poszerzenie kompetencji w zakresie wykorzystania angielskiej terminologii ekonomicznej i biznesowej w pełnieniu obowiązków służbowych.

Oferujemy Państwu możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych dzięki wykorzystaniu wiedzy lektorów, posiadających zarówno biegłą znajomość języka angielskiego (ogólnego i biznesowego), jak również wykształcenie ekonomiczne i doświadczenie zawodowe w biznesie.

Marketing / Sprzedaż / PR

Oferta adresowana do profesjonalistów związanych z działami marketingu, sprzedaży czy Public Relations. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli możliwość podniesienia kompetencji w zakresie efektywnego prowadzenia rozmów, negocjacji, spotkań i prezentacji, komunikacji i korespondencji, a także promocji produktów/usług. Poznają również terminologię anglojęzyczną typową dla specyfiki ich branż.

Księgowość / Rachunkowość

Oferta adresowana do osób związanych z księgowością i rachunkowością - poszerzenie kompetencji w zakresie wykorzystania angielskiej terminologii branżowej, możliwość zdobycia wiedzy na temat anglojęzycznych dokumentów księgowych i kontraktowych.

Zajęcia przygotowane są w oparciu o standardy LCCI, z wykorzystaniem autorskich pomysłów naszych pracowników, w dużej mierze oparte na pracy na autentycznych dokumentach, duży nacisk kładziony jest na słownictwo związane z sektorem księgowości / rachunkowości.

Finanse

Oferta adresowana do profesjonalistów poruszających się w branżach związanych z finansami.

Zajęcia przygotowane są w oparciu o standardy ICFE, z wykorzystaniem autorskich pomysłów naszych pracowników, w dużej mierze oparte na pracy na autentycznych dokumentach, duży nacisk kładziony jest na słownictwo związane z sektorem finansów.

HR

Oferta skierowana do profesjonalistów poruszających się w szeroko pojętym sektorze HR. W trakcie zajęć uczestnicy mają okazję poznać m.in. terminologię specyficzną dla pracy w działach personalnych, czy też doszkolić umiejętności prowadzenia rekrutacji w języku angielskim.

Sektor turystyczny

Oferta adresowana do osób związanych z szeroko pojętym sektorem turystycznym - poszerzenie kompetencji w zakresie wykorzystania angielskiej terminologii sektora turystycznego w pełnieniu obowiązków służbowych głównie kadry zarządzającej.

Zajęcia przygotowane w oparciu o standardy LCCI, jak również z wykorzystaniem autorskich pomysłów naszych pracowników.

Sektor IT

Moduł przeznaczony dla pracowników sektora IT. Głównym celem zajęć jest poszerzenie zasobu specjalistycznego słownictwa i nabycie umiejętności wykorzystania go w praktyce - poprawienie umiejętności efektywnej komunikacji werbalnej (komunikacja wewnątrz firmy, komunikacja z klientem), jak i pisemnej (tworzenie własnych tekstów - maili, raportów) na tematy związane ze środowiskiem pracy.

Sektor morski i OFFSHORE

Oferta adresowana do specjalistów związanych z przemysłem stoczniowym i/lub sektorem offshore. Moduł SEKTOR MORSKI I OFFSHORE to przede wszystkim praca nad poszerzeniem kompetencji w zakresie efektywnej komunikacji na tematy związane ze środowiskiem pracy w branżach stoczniowych czy offshore, oraz w zakresie wykorzystania specjalistycznej angielskiej terminologii w pełnieniu obowiązków służbowych.

Zajęcia przygotowane w oparciu o standardy Marlins - instytucji certyfikującej znajomość języka dla sektora morskiego.