Certyfikaty

Przygotowanie do certyfikatów i egzaminów

Oferujemy przygotowanie do wiodących egzaminów, sprawdzających ogólny jak i specjalistyczny język angielski. W przypadku zainteresowania przygotowaniem do certyfikatu niewymienionego w poniższej liście, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Certyfikaty Cambridge:

 

 

CAE
(Certificate in Advanced English)

Certyfikat potwierdzający praktyczną znajomość języka na poziomie C1 (zaawansowanym). Posiadacz certyfikatu CAE może brać aktywny udział w spotkaniach i dyskusjach, potrafi jasno wyrażać swoje opinie, rozumie skomplikowane teksty, m.in. korespondencję biznesową i raporty. CAE cieszy się uznaniem wielu pracodawców i różnych instytucji edukacyjnych na całym świecie.

 

CPE
(Certificate of Proficiency in English)

Certyfikat potwierdzający praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie C2 (biegła znajomość języka – najwyższy poziom). Od kandydatów na tym poziomie zaawansowania wymaga się abstrakcyjnego myślenia, szerokiego zakresu słownictwa (także specjalistycznego) oraz różnorodności stylu wypowiedzi. CPE jest uznawany jako egzamin wstępny z angielskiego przy rekrutacji na wszystkie brytyjskie uniwersytety oraz większość uczelni poza Wielką Brytanią, jak również przez większość instytucji gospodarczych.

 

BEC
(Business English Certificate)

Certyfikat sprawdzający znajomość języka angielskiego z zakresu biznesu, niezbędną, aby sprawnie poruszać się w świecie międzynarodowego biznesu i handlu. Przygotowujemy do wszystkich trzech poziomów egzaminu BEC: BEC Preliminary (poziom B1), BEC Vantage (poziom B2) oraz BEC Higher (poziom C1).

 

 

ICFE
(International Certificate in Financial English)

Certyfikat dla finansistów i księgowych oraz studentów kierunków związanych z finansami, adresowany do osób, które muszą wykazać się znajomością języka angielskiego z dziedziny finansów na wysokim poziomie, tak aby w sposób efektywny używać go w pracy. Egzamin opiera się na zadaniach, z którymi finansiści stykają się na co dzień.

 

IELTS
(International English Language Testing System)

Certyfikat powszechnie uznawany przez placówki edukacyjne na całym świecie. Pozytywny wynik tego egzaminu jest jednym z obowiązkowych warunków przyjęcia na uczelnię wyższą w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii oraz Nowej Zelandii. Jest on również często uznawany przez organy państwowe za wskaźnik znajomości języka angielskiego w procesach przyznawania wiz pracowniczych.

 

FCE
(First Certificate in English)

Jeden z najpopularniejszych egzaminów anglojęzycznych, poziom: średniozaawansowany. Honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej, a także uznawany przez MEN jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Certyfikaty LCCI:

 

 

EFB
(English for Business)

Egzamin uznawany podczas rekrutacji na wyższe uczelnie z wykładowym angielskim na całym świecie. Jego celem jest sprawdzenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w świecie biznesu, zdawany na poziomach A1-C1.

 

EFA
(English for Accounting)

Certyfikat dla osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę na stanowisku związanym z księgowością i będą musiały używać specjalistycznego słownictwa angielskiego z tej dziedziny, potwierdzający pisemne umiejętności w zakresie słownictwa, terminologii i skrótów ogólnie używanych w branży księgowości i rachunkowości.

 

EFT
(English for Tourism)

Egzamin sprawdzający znajomość języka angielskiego w zakresie tematyki sektora turystycznego. Przeprowadzany dla osób chcących potwierdzić kompetencje językowe w zakresie obsługi hotelowej, turystycznej, linii lotniczych, jak również na wyższym poziomie, gdzie testowana jest znajomość angielskiego w sektorze turystycznym dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w tej branży.

 

 

SEFIC
(Spoken English for Industry and Commerce)

Egzamin ustny sprawdzający umiejętności komunikacyjne w sytuacjach biznesowych: rozmowa telefoniczna, obsługa klienta, negocjacje, dyskusje, prezentacje, zebrania na tematy związane m.in. z ekonomią, handlem, transportem, mediami, turystyką.

 

FTBE
(First Certificate for Teachers of Business English)

Certyfikat adresowany do lektorów języka angielskiego, którzy chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje specjalistyczne w języku angielskim biznesowym. Coraz więcej polskich nauczycieli przystępuje do niego uzyskując w ten sposób dokument potwierdzający zdobycie nowych, pożądanych przez studentów kwalifikacji i ułatwiający wspinaczkę po szczeblach kariery zawodowej.

 

ELSA
(English Language Skills Assessment)

Certyfikat poziomujący z języka angielskiego obejmującym wszystkie podstawowe umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie.

Certyfikaty Pearson:

 

 

PTE General
(Pearson Test of English General)

Egzamin sprawdzający poziom języka angielskiego ogólnego, uznawany przez MEN jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego, jak również zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości języka obcego.

 

PTE Academic
(Pearson Test of English Academic)

Egzamin zdawany przez internet, oceniający poziom języka angielskiego dedykowany dla osób chcących studiować za granicą, uznawany podczas rekrutacji na wyższe uczelnie z wykładowym angielskim na całym świecie.

Pozostałe:

 

 

TELC
(The European Language Certificates)

Egzamin sprawdzający poziom języka angielskiego ogólnego, uznawany przez MEN jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego, jak również zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości języka obcego.

 

GMAT
(Graduate Management Admission Test)

Egzamin, którego wynik jest kryterium przyjęcia na studia zagraniczne m.in. w USA, jak również w wielu placówkach rekrutujących na studia MBA zarówno na uczelniach zagranicznych, jak i polskich. Oferujemy przygotowanie do lingwistycznej części testu GMAT.