Audyt językowy

Oferujemy usługę przeprowadzenia audytu językowego w Państwa firmie.

Audyt przeprowadzany jest w dwojaki sposób:

Audyt językowy sprawdzający znajomość języka

Audyt może zostać przeprowadzony zarówno jeśli korzystają Państwo z naszych usług dydaktycznych, jak również w przypadku gdy chcą Państwo wyłącznie sprawdzić aktualny poziom umiejętności językowych pracowników.

Każdorazowo audyt językowy przeprowadzany jest w sposób zindywidualizowany, w zależności od specyfiki branży, w której działa Państwa firma, zakresu obowiązków osób, których poziom języka ma być sprawdzony, zakresu wykorzystywania przez nich języka angielskiego w życiu zawodowym, czy też zajmowanego przez nich stanowiska.

Celem audytu jest zweryfikowanie, które komponenty języka są opanowane oraz na jakim poziomie oraz ocena, które z nich warto doszkolić.


Audyt językowy sprawdzający postępy w nauce

Audyt sprawdzający postępy dokonane w czasie trwania kursu, przeprowadzany zawsze przed rozpoczęciem szkolenia w celu zbadania na jaki zakres materiału należy położyć szczególny nacisk. W trakcie trwania kursu, w zależności od jego intensywności audyty przeprowadzane są regularnie co 2 lub 3 miesiące. Ich celem jest sprawdzenie, które komponenty kursu zostały wdrożone, a które należy dopracować. Dają także obraz postępów uczestnikom szkolenia i bardzo często ich dodatkową zaletą jest czynnik motywujący.